Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Aktuelle arrangementer Tidligere foredrag og indlæg Tidligere konferencer Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Kurser og foredrag

Per Nikolaj Bukh holder ofte foredrag og indlæg i virksomheder, på seminarer, gå-hjem-møder etc. og bidrager til efteruddannelseskurser og erhvervsrettede konferencer. Han har således holdt flere hundrede foredrag om de emner, som han forsker i, eller hvor han har særlige kompetencer f.eks. i brugen af bestemte ledelsesteknikker og -metoder. Han har ligeledes fungeret som konsulent for en række danske virksomheder og organisationer.

Desuden arrangerer Per Nikolaj Bukh konferencer, efteruddannelseskurser mv. for en lang række forskellige kursus- og konferenceudbydere samt internt i virksomheder. Per Nikolaj Bukh kan her medvirke ved fastlægelsen af det faglige indhold og ved gennemførelsen, f.eks. som dirigent, ordstyrerer eller oplægsholder.

Virksomhedstilpassede kurser

Ofte skræddersys kurser, således at de kan afvikles internt i virksomheder, f.eks. som led i en generel kompetenceudvikling eller i tilknytning til konkrete projekter, hvor nye teknikker indføres. Det gælder i særdeleshed i relation til Activity Based Costing, strategikortlægning og Balanced Scorecard, hvor Per Nikolaj Bukh har mere end 20 års erfaring med at indføre disse teknikker og har deltaget i et meget stort antal projekter i både den offentlige og private sektor.

Per Nikolaj har desuden en omfattende erfaring med udvikling af økonomistyringsmodeller på en række kommunale tilbudsområder. Han har tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb og kurser i mange danske kommuner, ligesom han har medvirket ved udvikling af effektbaseret økonomistyring samt design af nye takst- og tildelingsmodeller på f.eks. folkeskoleområdet og indenfor rehabiliterende hjemmepleje.

Foredrag, seminar og debatoplæg

Der er på den separate side her vist eksempler på foredrag mv. om forskellige emner. Varigheden af indlæggene kan typiske varieres fra 40 minutter til 2-3 timer. Herudover kan emnerne kombineres og tilpasses, så de kan indgå i interne udviklings- og uddannelsesforløb af længere varighed.

Pixart